vitreks srbija

Katalog proizvoda - Atlantik spojnice

Firma Vitreks je zastupnik i distributer Atlantik spojnica u zemlji i inostranstvu

Nalazite se ovde:   Početak / Proizvodi / Atlantik spojnice  
spojnice_atlantik_srbija
Reparacione spojnice Atlantik
 • Kategorija: Atlantik

Omogućuju brze i ekonomične intervencije na čeličnim, liveno-gvozdenim, azbest cementnim, PVC, PE i cevima od ostalih materijala. Proizvode se za cevi različitih prečnika, od 1/2" do DN 1200 mm u dužinama od 100 do 400 mm.

Kuplung spojnice su izradjene od prohromskog (nerdjajućeg) lima u kvalitetu Č4572, debljine 1 mm za liniju "Atlantik" spojnica i lima od 0,8 mm za liniju "Vektor" spojnica. Na oba kraja spojnice postoje ojačanja od prohromskog lima istog kvaliteta debljine 3 mm. Telo spojnice je sa unutrašnje strane, po celom obimu obloženo dihtung gumom debljine 7 mm. Guma je tvrdoće 60 šora i lije se za svaku dimenziju posebno.

Unutrašnja strana gume je profilisana - podeljena na komore u obliku kvadratića dimenzije 5x5 mm, dubine 2 mm, koji obezbedjuju dobro dihtovanje čak i kod ovalnih i cevi sa neravnom površinom.

Gumena obloga je u momentu livenja spojena sa komadom lima od prohroma koji dolazi na sastav krajeva spojnice, tako da sprečava deformisanje gume prilikom zatezanja spojnice i omogućuje dobro prianjanje gume na cevi po celom obimu.

Reparacione spojnice se koriste za saniranje oštećenja na cevima bez sečenja i ponovnog umetanja dela cevi. Pored sitnih naprslina i pukotina, mogu se koristiti i za spajanje krajeva cevi. Dozvoljavaju i ugaono odstupanje cevi do 4° i osno odstupanje do 3 mm. Takodje, mogu se koristiti i za spajanje cevi prečnika različitih do 2 mm, što je naročito povoljno kod spajanja azbestnih cevi različitih proizvodjača.

Maksimalni radni pritisak reparacione spojnice zavisi od tipa cevi, dimenzije i stanja cevi, tipa spojnice (jednodelna, dvodelna, trodelna, itd.), dužine spojnice, tipa i veličine oštećenja, kao i od uslova servisiranja. U principu, dozvoljeni radni pritisak se povećava kako se prečnik cevi smanjuje, tako da je za cevi zaključno sa DN 80 - 25 bari, za cevi do DN 150 - 16 bari, preko DN 175 - 10 bari.

Sledeća oštećenja mogu biti sanirana:

Oštećenja na cevima koja se mogu popraviti pomoću Atlantik spojnica

Prednosti korišćenja reparacionih spojnica "Atlantik" su sledeće:

 • brza i jednostavna ugradnja
 • zahtevaju malo otkopavanja pri instaliranju
 • minimum potrebnog alata
 • spremne za hitne intervencije bez dodatne obrade
 • napravljene od jakog i trajnog prohromskog lima

 • minimalno angažovanje radne snage
 • male su težine - pogodne za manipulaciju
 • prevladavaju ovalnost i neravnine na cevima
 • mogu se koristiti za popravke i za spajanje cevi
 • dostupne za sve tipove i veličine cevi
 • ne zahtevaju dodatnu obradu cevi

spojnice_atlantik_srbija
Jednodelne spojnice Atlantik
 • Kategorija: Atlantik

Ovo su osnovni tipovi spojnice i proizvode se za cevi prečnika od 50 do 280 mm. Standardna dužina spojnice je 200 mm, a proizvode se i na dužine od 250, 300 i 400 mm. Jednostrano vezvanje pomoću 4 vijka obezbedjuje bržu i jednostavniju ugradnju, kao i nižu cenu koštanja u odnosu na višedelne spojnice, za cevi istog prečnika.

spojnice_atlantik_srbija
Dvodelne spojnice Atlantik
 • Kategorija: Atlantik

Telo ovih spojnica je dvodelno i omogućuje dvostrano vezivanje, čime se postiže veća otpornost na pritisak. Proizvode se za cevi prečnika od 80 do 600 mm, a dužine od 200, 300 i 400 mm.

spojnice_atlantik_srbija
Trodelne spojnice Atlantik
 • Kategorija: Atlantik

Sastoje se od trodelnog tela spojnice i imaju trostrano vezivanje, što ih čini vrlo pogodnim za veće radne pritiske (do 25 bara). Proizvode se za cevi prečnika od 250 do 800 mm. Za cevi većih prečnika, na zahtev kupaca proizvodimo i četvorodelne i petodelne spojnice.

spojnice_atlantik_srbija
Atlantik STRONG
 • Kategorija: Atlantik

Ovaj tip spojnica je predvidjen za saniranje oštećenja na cevovodima sa većim pritiskom. Telo spojnice, ojačanja na krajevima i vijci su od masivnijih materijala u odnosu na standardne spojnice. Dostupne samo kao višedelne spojnice, na dužine od 200, 300 i 400 mm.

spojnice_atlantik_srbija
Mini spojnice Atlantik
 • Kategorija: Atlantik

Koriste se za saniranje manjih oštetenja na cevima. Proizvode se isključivo kao jednodelne spojnice za cevi prečnika od 22 do 90 mm. Izradjene su od prohromskog lima debljine 1 mm sa vijcima M10 i na dužinu od 100 mm, što ih čini jačim i pouzdanijim od bilo kojih koje se mogu naći na tržištu.

spojnice_vektor_srbija
Reparacione spojnice Vektor
 • Kategorija: Atlantik

"Vektor" spojnice mogu se koristiti kao ekonomičnija alternativa "Atlantik" jednodelnih spojnica. Proizvode se za cevi prečnika od 50 do 280 mm. Dostupne su na dužine od 200, 250 i 300 mm. Pogodne su za radne pritiske do 10 bari za prečnike do DN 150 i 6 bari za prečnike do DN 250.

spojnice_vektor_srbija
Mini spojnice Vektor
 • Kategorija: Atlantik

Mini spojnice "Vektor" su ekonomičnija alternativa mini spojnicama "Atlantik". Proizvode se za cevi prečnika od 22 do 63 mm. Dužina spojnice je 70 mm. Maksimalni radni pritisak do 10 bari.

spojnice_sa_prikljuckom_atlantik_srbija
Atlantik spojnica sa priključkom
 • Kategorija: Atlantik

Ovaj tip spojnice omogućuje istovremenu popravku oštećene cevi i dobijanje eksternog priključka na cevi. Može se koristiti i za nove instalacije.

Navojni priključak je, kao i sama spojnica, od prohroma u kvalitetu Č4572, i spojen je sa telom spojnice TIG zavarivanjem. Svi varovi su pasivizirani kako bi se obezbedila optimalna anti-korozivna zaštita. Navojni priključak može biti spoljni i unutrašnji, dimenzija od 1/2" do 4".

Proizvode se kao jednodelne do prečnika od 60 do 250 mm, i kao dvodelne za prečnike od 88 do 600 mm. Dužina spojnice može biti 100, 150, 200, 250, 300 i 400 mm.

Kombinacija kvalitetnih materijala i superiorni dizajn, omogućili su da ova spojnica nadje široku primenu u mnogim granama industrije.

prohromska_ogrlica_atlantik_srbija
Prohromska ogrlica Atlantik
 • Kategorija: Atlantik

Je ekonomičnija alternativa spojnice sa priključkom. Pogodna je za priključke sa npr. slavinom, T-priključkom, zasunom, fitingom, itd. Isporučuje se sa priključkom od 1/2" do 3", koji može biti sa spoijnim ili unutrašnjim navojem. Fleksibilno telo ogrlice omogućuje jednostavnu i brzu ugradnju. Proizvode se za cevi prečnika od 60 do 600 mm.

spojnice_sa_prikljuckom_tipa_T_atlantik_srbija
Atlantik STRONG tip T
 • Kategorija: Atlantik

Koristi se za uspostavljanje prirubničke veze pod pritiskom ili za popravku postojecih T spojeva. Eliminiše potrebu sečenja cevi i umotanja T komada čime omogućuje jeftinu i brzu intervenciju, bez isklučenja vode. Proizvodi se za cevi prečnika DN 80 do DN 800, sa prirubnicama od DN 50 do DN 200. Dužine spojnice mogu biti: 300, 400 i 500mm, a na zahtev kupaca i veće.

holderi_atlantik_srbija
Atlantik holderi
 • Kategorija: Atlantik

Koriste se kao dodatno obezbedjenje spojeva cevi. Naročito su pogodni za spojeve koji su izloženi vibracijama (od saobraćaja npr.), ili klizištima. Proizvode se za cevi od DN 80 do DN 600.

ogrlica_sa_zasunom_atlantik_srbija
Ogrlica sa zasunom
 • Kategorija: Atlantik

Primenjuje se kao veza izmedju glavnog magistralnog voda i vodovodne instalacije objekta. Prednost ove ogrlice je u tome što je u toku montaže vodovodna mreža pod normalnim pritiskom. Montaža se može izvesti na PVC, čeličnim, azbest-cementnim ili liveno gvozdenim cevima, prečnika od 63 do 315 mm.

spojnice_atlantik_flex_srbija
Atlantik Flex
 • Kategorija: Atlantik

Atlantik flex je spojnica namenjena za saniranje oštećenja na cevima, kao za spajanje cevi gde ima ugaonog odstupanja od 3° do 5°, ili osnog odstupanja izmedju dve cevi do 3 mm. Pogodna je za cevi pod pritiskom do 16 bari.