vitreks srbija

Naše fotografije

Nalazite se ovde:   Početak / Galerija  

Novosti

učešća na sajmovima i ostala dešavanja

Vitreks - učešće na 35. medjunarodno stručno-naučnom skupu *Vodovod i kanalizacija 2014* - Kladovo 07-10.10.2014

učešće na 35. medjunarodno stručno-naučnom skupu *Vodovod i kanalizacija 2014* - Kladovo 07-10.10.2014

Vitreks - učešće na sajmu voda u Beogradu 04-06. novembra 2014.

učešće na sajmu voda u Beogradu 04-06. novembra 2014.

Vitreks - učešće na sajmu voda u Beogradu 04-06. novembra 2014.

učešće na sajmu voda u Beogradu 04-06. novembra 2014.

Vitreks - učešće na sajmu voda u Beogradu novembra 2013.

učešće na sajmu voda u Beogradu novembra 2013.

Vitreks - učešće na sajmu voda u Beogradu novembra 2013.

učešće na sajmu voda u Beogradu novembra 2013.

Ugradnja reparacione spojnice Atlantik Strong tip T pod pritiskom na cevi DN500Č sa priključkom DN100

izvođač radova "Mima Komerc" Beograd

Vitreks - izgled cevi pre intervencije

izgled cevi pre intervencije

Vitreks - čišćenje cevi

čišćenje cevi

Vitreks - montaža reparacione spojnice na magistralni cevovod

montaža reparacione spojnice na magistralni cevovod

Vitreks - montaža ventila i uređaja za bušenje cevi

montaža ventila i uređaja za bušenje cevi

Vitreks - bušenje magistralne cevi - faza 1

bušenje magistralne cevi - faza 1

Vitreks - bušenje magistralne cevi - faza 2

bušenje magistralne cevi - faza 2

Vitreks - demontaža uređaja za bušenje

demontaža uređaja za bušenje

Vitreks - probno otvaranje ventila i kontrola protoka na priključnom cevovodu

probno otvaranje ventila i kontrola protoka na priključnom cevovodu

Vitreks - izgled cevi posle intervencije

izgled cevi posle intervencije

Ugradnja reparacionih spojnica Atlantik

izvodjač radova - Akvanet Rosoman - Makedonija

Vitreks - ugradnja spojnice Atlantik Strong tip T na magistralni cevovod 250 ATC sa prirubničkim priključkom DN150

ugradnja spojnice Atlantik Strong tip T na magistralni cevovod 250 ATC sa prirubničkim priključkom DN150

Vitreks - ugradnja reparacione spojnice Atlantik sa priključcima od 2 i 3'' na magistralnu cev Ø 400PE

ugradnja reparacione spojnice Atlantik sa priključcima od 2 i 3'' na magistralnu cev Ø 400PE

Vitreks - saniranje oštećenja na azbest cementnoj cevi Ø 300

saniranje oštećenja na azbest cementnoj cevi Ø 300

izvodjač radova - "JKP vodovod i kanalizacija" - Aleksinac

Vitreks - izgled armirano betonske cevi Ø 800 pre intervencije

izgled armirano betonske cevi Ø 800 pre intervencije

Vitreks - izgled armirano betonske cevi Ø 800 posle ugradnje reparacione spojnice Atlantik

izgled armirano betonske cevi Ø 800 posle ugradnje reparacione spojnice Atlantik

Vitreks - saniranje oštećenja reparacionom spojnicom Atlantik

saniranje oštećenja reparacionom spojnicom Atlantik

Vitreks - spajanje ACC DN60 jednodelnom reparacionom spojnicom Atlantik

spajanje ACC DN60 jednodelnom reparacionom spojnicom Atlantik

Vitreks - spajanje PE cevi Ø 90 jednodelnim reparacionim spojnicama Atlantik

spajanje PE cevi Ø 90 jednodelnim reparacionim spojnicama Atlantik

Vitreks - saniranje oštećenja na PE cevi Ø 90 jednodelnom reparacionom spojnicom Atlantik

saniranje oštećenja na PE cevi Ø 90 jednodelnom reparacionom spojnicom Atlantik

Vitreks - spajanje Golijat račve sa ACC i izvlačenje priključka za PE cev

spajanje Golijat račve sa ACC i izvlačenje priključka za PE cev

Vitreks - saniranje oštećenja na PE cevi Ø 110

saniranje oštećenja na PE cevi Ø 110

Vitreks - ugradnja reparacione spojnice Atlantik na cevi Ø 100 ACC pod pritiskom (bez zatvaranja magistralnog cevovoda)

ugradnja reparacione spojnice Atlantik na cevi Ø 100 ACC pod pritiskom (bez zatvaranja magistralnog cevovoda)

Vitreks - spajanje cevi DN125 ACC jednodelnom reparacionom spojnicom Atlantik

spajanje cevi DN125 ACC jednodelnom reparacionom spojnicom Atlantik

Vitreks - izgled PE cevi Ø 110 pre intervencije

izgled PE cevi Ø 110 pre intervencije

Vitreks - izgled PE cevi Ø 110 posle intervencije

izgled PE cevi Ø 110 posle intervencije